Convenis sectorials

Per treballar amb seguretat d’acord amb els criteris definits en els diferents convenis col·lectius (Construcció; Metall; Fusta; Indústries extractives, vidre, ceràmica i comerç d'aquests materials; Telecomunicacions)

Node Image

En què consisteix?

Impartim els cursos d’ofici, ampliació d’ofici i reciclatge.
Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall.
Cursos per a treballaddors del sector del metall que treballen en obres de construcció.
Conveni col·lectiu estatal del sector de la construcció.
Cursos conveni del vidre i rotulació.
Cursos conveni fusta i moble.
Sector telecomunicacions (Telco)

Logo brand

.   .