Convenis sectorials

En què consisteix?

Impartim els cursos d’ofici, ampliació d’ofici i reciclatge.

 • Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall.
 • Cursos per a treballaddors del sector del metall que treballen en obres de construcció.
 • Conveni col·lectiu estatal del sector de la construcció.
 • Cursos conveni del vidre i rotulació.
 • Cursos conveni fusta i moble.
 • Sector telecomunicacions (Telco)

Cursos del programa

Cursos sector TELCO

Cursos altres sectors

 • ACTIVITATS DEL CNAE 24: TREBALLS DE FABRICACIÓ, PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ FERRO, ACER I ALTRES_CONVENI METALL (OFICI)

  Contingut del curs
 • ACTIVITATS DEL CNAE 24: TREBALLS DE FABRICACIÓ, PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ FERRO, ACER I ALTRES_CONVENI METALL_(AMPLIACIÓ OFICI)

  Contingut del curs
 • ADMINISTRATIUS_ FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • ADMINISTRATIUS_ FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI DEL METALL

  Contingut del curs
 • C10) TREBALLS DE FUSTERIA METÀL·LICA_CONVENI METALL (AMPLIACIÓ OFICI)

  Contingut del curs
 • C12) TREBALLS DE MECÀNICA, MANTENIMENT I REPARACIÓ DE MÀQUINES, EQUIPS INDUSTRIALS I ELECTROMECÀNICS_CONVENI METALL (AMPLIACIÓ OFICI)

  Contingut del curs
 • C12) TREBALLS DE MECÀNICA, MANTENIMENT I REPARACIÓ DE MÀQUINES, EQUIPS INDUSTRIALS I ELECTROMECÀNICS_CONVENI METALL (OFICI)

  Contingut del curs
 • C12) TREBALLS DE MECÀNICA, MANTENIMENT I REPARACIÓ DE MÀQUINES, EQUIPS INDUSTRIALS I ELECTROMECÀNICS_CONVENI METALL (RECICLATGE)

  Contingut del curs
 • C13) TREBALL EN TALLERS DE REPARACIÓ DE VEHICLES_CONVENI METALL (AMPLIACIÓ OFICI)

  Contingut del curs
 • C13) TREBALLS EN TALLERS DE REPARACIÓ DE VEHÍCLES_CONVENI METALL (AMPLIACIÓ OFICI)

  Contingut del curs
 • C13) TREBALLS EN TALLERS DE REPARACIÓ DE VEHÍCLES_CONVENI METALL (OFICI)

  Contingut del curs
 • C13) TREBALLS EN TALLERS DE REPARACIÓ DE VEHÍCLES_CONVENI METALL (RECICLATGE)

  Contingut del curs
 • C14) INST.,MANT, EQUIPS INFORMÀTICS I TELECOMUNICACIONS I TICs _CONVENI METALL (OFICI)

  Contingut del curs
 • C14) INST.,MANT, EQUIPS INFORMÀTICS I TELECOMUNICACIONS I TICs_CONVENI METALL (AMPLIACIÓ OFICI)

  Contingut del curs
 • C14) INST.,MANT, EQUIPS INFORMÀTICS I TELECOMUNICACIONS I TICs_CONVENI METALL (RECICLATGE)

  Contingut del curs
 • C15) INSTAL.LADORS I REPARADORS DE LÍNIES I EQUIPS ELÈCTRICS_CONVENI METALL (AMPLIACIÓ OFICI)

  Contingut del curs
 • C15) INSTAL.LADORS I REPARADORS DE LÍNIES I EQUIPS ELÈCTRICS_CONVENI METALL (RECICLATGE)

  Contingut del curs
 • C16) TREBALLS DE LAMPISTERIA, INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ-CLIMATITZACIÓ, INSTAL. D'AIGUA CALENTA SANITÀR I INSTAL·LACIONS_CM (RECICLATGE)

  Contingut del curs
 • C16) TREBALLS DE LAMPISTERIA, INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ-CLIMATITZACIÓ, INSTAL·LAC. D'AIGUA CALENTA SANIT. I INSTAL·LACIONS_CM (A.OFICI)

  Contingut del curs
 • C16) TREBALLS DE LAMPISTERIA, INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ-CLIMATITZACIÓ, INSTAL·LAC. D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA I INSTAL·LACIONS_CM (OFICI)

  Contingut del curs
 • C17) TREBALLS DE MANTENIMENT, REPARACIÓ I INSTAL.LACIÓ D’ASCENSORS_CONVENI METALL (OFICI)

  Contingut del curs
 • C18) TREBALLS D'AÏLLAMENT I IMPERMEABILITZACIÓ_CONVENI METALL

  Contingut del curs
 • C2) TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ REPARACIÓ I MANTENIMENT NAVAL EN DRASSANES I MOLLS_CONVENI METALL (AMPLIACIÓ OFICI)

  Contingut del curs
 • C2) TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ REPARACIÓ I MANTENIMENT NAVAL EN DRASSANES I MOLLS_CONVENI METALL (OFICI)

  Contingut del curs
 • C21) FORMACIÓ PER A TREBALLADORS D' INSTAL, MANTENIMENT I REPARACIÓ D'INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS_CONVENI METALL (AMPL. OFICI)

  Contingut del curs
 • C21) FORMACIÓ PER A TREBALLADORS D' INSTAL., MANTENIMENT I REPARACIÓ D'INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS_CONVENI METALL (OFICI)

  Contingut del curs
 • C21) INSTAL.LACIONS, MANT., INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS _CONVENI METALL (OFICI)

  Contingut del curs
 • C21) INSTAL.LACIONS, MANT., INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS_CONVENI METALL (AMPLIACIÓ OFICI)

  Contingut del curs
 • C21) INSTAL.LACIONS, MANT., INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS_CONVENI METALL (RECICLATGE)

  Contingut del curs
 • C21)TREBALLS D' INSTAL.LACIONS, MANTENIMENT I REPARACIÓ D'INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS_CM (RECICLATGE)

  Contingut del curs
 • C26) CONDUCTORS/TRANSPORTISTES_CONVENI METALL (OFICI)

  Contingut del curs
 • C26) CONDUCTORS/TRANSPORTISTES_CONVENI METALL_(AMPLIACIÓ OFICI)

  Contingut del curs
 • C30) OPERARIS EN MAGATZEM I LOGÍSTICA I APROVISIONAMENT EN ELS PROCESSOS DE FABRICACIÓ _CONVENI METALL (OFICI)

  Contingut del curs
 • C30) OPERARIS EN MAGATZEM I LOGÍSTICA I APROVISIONAMENT EN ELS PROCESSOS DE FABRICACIÓ_CONVENI METALL (AMPLIACIÓ OFICI)

  Contingut del curs
 • C30) OPERARIS EN MAGATZEM I LOGÍSTICA I APROVISIONAMENT EN ELS PROCESSOS DE FABRICACIÓ_CONVENI METALL (RECICLATGE)

  Contingut del curs
 • C31) CONDUCTORS DE GRUES MÒBILS AUTOPROPULSADES_CONVENI METALL (OFICI)

  Contingut del curs
 • C31) CONDUCTORS DE GRUES MÒBILS AUTOPROPULSADES_CONVENI METALL (RECICLATGE)

  Contingut del curs
 • C31) CONDUCTORS DE GRUES MÒBILS AUTOPROPULSADES_CONVENI METALL_(AMPLIACIÓ OFICI)

  Contingut del curs
 • C32) OPERADORS DE GRUA AUTOCARREGANT_CONVENI METALL (OFICI)

  Contingut del curs
 • C32) TREBALLS SECTOR DEL METALL_FABRICACIÓ I MUNTATGE DE MOBILIARI_CONVENI METALL (OFICI)

  Contingut del curs
 • C32) TREBALLS SECTOR DEL METALL_RESPONSABILITATS EN DIFERENTS ÀREES PRODUCTIVES EN MATÈRIA DE PRL_CONVENI METALL (OFICI)

  Contingut del curs
 • C32) TREBALLS SECTOR DEL METALL_RESPONSABILITATS EN DIFERENTS ÀREES PRODUCTIVES EN MATÈRIA DE PRL_CONVENI METALL (OFICI)

  Contingut del curs
 • C32) TREBALLS SECTOR DEL METALL_RESPONSABILITATS EN DIFERENTS ÀREES PRODUCTIVES EN MATÈRIA DE PRL_CONVENI METALL (RECICLATGE)

  Contingut del curs
 • C4) OPERARIS DE TREBALLS DE SOLDADURA I OXITALL_CONVENI METALL (AMPLIACIÓ OFICI)

  Contingut del curs
 • C4) OPERARIS DE TREBALLS DE SOLDADURA I OXITALL_CONVENI METALL (RECICLATGE)

  Contingut del curs
 • C4) OPERARIS EN TREBALLS DE SOLDADURA I OXITALL_CONVENI METALL (OFICI)

  Contingut del curs
 • C4) OPERARIS TREBALLS DE SOLDADURA I OXITALL_CONVENI METALL (AMPLIACIÓ OFICI)

  Contingut del curs
 • C4) OPERARIS TREBALLS DE SOLDADURA I OXITALL_CONVENI METALL (RECICLATGE)

  Contingut del curs
 • C5) OPER. MÀQUINES MECANITZAT D'ARRENCADA D'ENCENALL_CONVENI METALL (AMPLIACIÓ OFICI)

  Contingut del curs
 • C5) OPER. MÀQUINES MECANITZAT D'ARRENCADA ENCENALLS_CONVENI METALL (RECICLATGE)

  Contingut del curs
 • C5) OPER. MÀQUINES MECANITZAT D'ARRENCADA FERRITA_CONVENI METALL(OFICI)

  Contingut del curs
 • C6) OPER. MÀQUINES MECANITZAT PER ABRASIÓ_CONVENI METALL (AMPLIACIÓ OFICI)

  Contingut del curs
 • C6) OPER. MÀQUINES MECANITZAT PER ABRASIÓ_CONVENI METALL (RECICLATGE)

  Contingut del curs
 • C6) OPERARIS DE MÀQUINES DE MECANITZAT PER ABRASIÓ_CONVENI METALL (AMPLIACIÓ OFICI)

  Contingut del curs
 • C7) OPER. MÀQ. MEC. DEFORMACIÓ I TALL DE METALL_CONVENI METALL (AMPLIACIÓ OFICI)

  Contingut del curs
 • C7) OPER. MÀQ.MEC. DEFORMACIÓ I TALL DE METALL_CONVENI METALL (RECICLATGE)

  Contingut del curs
 • C7) OPERARIS DE MÀQUINES DE MECANITZAT PER DEFORMACIÓ I TALL DEL METALL_CONVENI METALL (AMPLIACIÓ OFICI)

  Contingut del curs
 • C7) OPERARIS DE MÀQUINES DE MECANITZAT PER DEFORMACIÓ I TALL DEL METALL_CONVENI METALL (OFICI)

  Contingut del curs
 • C7) OPERARIS DE MÀQUINES DE MECANITZAT PER DEFORMACIÓ I TALL DEL METALL_CONVENI METALL (RECICLATGE)

  Contingut del curs
 • C8) OPERARIS ACTIVITATS TRACTAMENTS SUPERFICIALS PECES DE METALL: DESGREI., NETEJA, DECAPAT,RECOBRIMENT, PINTURA._CONVENI METALL (RECICLATGE)

  Contingut del curs
 • C8) OPERARIS ACTIVITATS TRACTAMENTS SUPERFICIALS PECES DE METALL: DESGREIXAT, NETEJA, DECAPAT, RECOBRIMENT, PINTURA._CONVENI METALL (OFICI)

  Contingut del curs
 • C8) OPERARIS ACTIVITATS TRACTAMENTS SUPERFICIALS PECES DE METALL: DESGREIXAT, NETEJA, DECAPAT, RECOBRIMENT, PINTURA._CONVENI METALL (OFICI)

  Contingut del curs
 • C8) OPERARIS EN ACTIVITATS DE TRACT. SUPERFICIALS DE LES PECES DE METALL: DESGREIXAT, NETEJA, DECAPAT, RECOBRIMENT _CONVENI METALL (OFICI)

  Contingut del curs
 • C8) OPERARIS EN ACTIVITATS DE TRACT. SUPERFICIALS DE LES PECES DE METALL: DESGREIXAT, NETEJA, DECAPAT, RECOBRIM_CONVENI METALL (RECICALTGE)

  Contingut del curs
 • C8) OPERARIS EN ACTIVITATS DE TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PECES DE METALL_CONVENI METALL (AMPLIACIÓ OFICI)

  Contingut del curs
 • C8) OPERARIS EN ACTIVITATS DE TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PECES DE METALL_CONVENI METALL (RECICLATGE)

  Contingut del curs
 • C9) OPERARIS EN ACTIVITATS DE PREMUNTATGE, MUNTATGE, CANVI DE FORMAT I ENSAMBLATGE EN FÀBRIQUES_CONVENI METALL (OFICI)

  Contingut del curs
 • C9) OPERARIS EN ACTIVITATS DE PREMUNTATGE, MUNTATGE, CANVI DE FORMAT I ENSAMBLATGE EN FÀBRIQUES_CONVENI METALL (RECICLATGE)

  Contingut del curs
 • C9) OPERARIS EN ACTIVITATS DE PREMUNTATGE, MUNTATGE, CANVI DE FORMAT I ENSAMBLATGE EN FÀBRIQUES_CONVENI METALL_(AMPLIACIÓ OFICI)

  Contingut del curs
 • COBRIMENTS I ENRAJOLATS_FORMACIÓ D'OFICI_CONVENI CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • COL·LOCACIÓ DE MATERIALS DE COBRIMENT_CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • DEMOLICIÓ I REHABILITACIÓ _ FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI _ CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • DEMOLICIÓ I REHABILITACIÓ_FORMACIÓ ESPECÍFICA OFICI_CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • ELECTRICITAT MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL.LACIONS D'AT/BT_ FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_ CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • ELECTRICITAT, MUNTATGE I MANTENIMENT D'INST. D'ALTA I BAIXA TENSIÓ_CONVENI DEL METALL

  Contingut del curs
 • ELECTRICITAT, MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES D'ALTA I BAIXA TENSIÓ._CONVENI CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • ELECTRICITAT: MUNTATGE I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS DE AT Y BT_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI METALL (RECICLATGE)

  Contingut del curs
 • ELECTRICITAT_TREB. MUNTATGE I MANT. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES D'ALTA I BAIXA TENSIÓ_ CONVENI METALL

  Contingut del curs
 • ENCOFRATS _FORMACIÓ ESPECÍFICA DEL OFICI_CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • ENCOFRATS_ FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES I ESTÈS DE FERMS_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONV. CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • FABRICACIÓ_OFICI_CONVENI DERIVATS CIMENT

  Contingut del curs
 • FERRALLAT _ FORMACIÓ ESPECÍFICA PER OFICI_ CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • FERRALLAT_CONVENI DEL METALL

  Contingut del curs
 • FERRALLAT_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_ CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • FERRALLAT_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI DEL METALL

  Contingut del curs
 • FERRALLAT_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI DEL METALL (RECICLATGE)

  Contingut del curs
 • FONTANERIA I INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ_ FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI _ CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • FONTANERIA I INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • FONTANERIA I INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI METALL

  Contingut del curs
 • FONTANERIA I INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI METALL

  Contingut del curs
 • FONTANERIA I INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI METALL (RECICLATGE)

  Contingut del curs
 • FORMACIÓ ESPECÍFICA OFICI_CONVENI ESTATAL DEL SURO

  Contingut del curs
 • FORMACIÓ INICIAL_AULA PERMANENT_CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • FORMACIÓ INICIAL_AULA PERMANENT_CONVENI ESTATAL FUSTA

  Contingut del curs
 • FORMACIÓ INICIAL_AULA PERMANENT_CONVENI METALL

  Contingut del curs
 • FORMACIÓ INICIAL_CONVENI ESTATAL DEL SURO

  Contingut del curs
 • FORMACIÓ INICIAL_CONVENI ESTATAL FUSTA

  Contingut del curs
 • FORMACIÓ PER A DIRECTIUS D'EMPRESA_CONVENI DEL METALL

  Contingut del curs
 • FORMACIÓ PER A PERSONAL DIRECTIU_ CONVENI DEL METALL

  Contingut del curs
 • FORMACIÓ PER A TREBALLADORS DE LES ÀREES DE PRODUCCIÓ I/O MANTENIMENT. FORMACIÓ D'OFICIS – CONDUCTORS DE CARRETONS ELEVADORS

  Contingut del curs
 • FORMACIÓ PER A TREBALLADORS DE LES ÀREES DE PRODUCCIÓ I/O MANTENIMENT. FORMACIÓ D'OFICIS –OPERADORS DE PLATAFORMES ELEVADORES

  Contingut del curs
 • FORMACIÓ PER A TREBALLADORS DE LES ÀREES DE PRODUCCIÓ I/O MANTENIMENT. FORMACIÓ D'OFICIS –OPERADORS DE PUENTE-GRUA

  Contingut del curs
 • FORMACIÓ PER PERSONAL DIRECTIU_ CONVENI IND. EXTRACTIVES, VIDRE, CERÀMIQUES I COMERÇ DELS MATERIALS

  Contingut del curs
 • FORMACIÓ PER PERSONAL DIRECTIU_ CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • FORMACIÓ PER PERSONAL DIRECTIU_ CONVENI ESTATAL FUSTA

  Contingut del curs
 • FORMACIÓ PERSONAL ADMINISTRATIU_CONVENI CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • INSTAL., REPARACIONS, MUNTATGES, ESTRUCTURES METÀLIQUES, SERRALLERIA I CARP METÀLICA_ CONVENI METALL

  Contingut del curs
 • INSTAL.LAC. REPARACIONS, MUNTATGE, ESTRUCTURES METÀL.LIQUES, SERRALLERIA I CARP. MET_CONVENI METALL (RECICLATGE)

  Contingut del curs
 • INSTAL.LAC. REPARACIONS, MUNTATGES, ESTRUCTURES METÀL.LIQUES, SERRALLERIA I CARP. MET_CONVENI METALL

  Contingut del curs
 • INSTAL.LACIÓ D'ASCENSORS_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • INSTAL.LACIÓ D'ASCENSORS_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI DEL METALL (RECICLATGE)

  Contingut del curs
 • INSTAL.LACIÓ DE MATERIALS DE COBRIMENT_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • INSTAL.LADOR D'ELEMENTS DE CARPINTERIA I MOBLE_FORMACIÓ ESPECÍFICA_CONVENI FUSTA

  Contingut del curs
 • INSTAL·LADOR D'ELEMENTS DE FUSTA I MOBLE_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI ESTATAL FUSTA

  Contingut del curs
 • INSTAL·LADOR DE FINESTRES I ENVIDRAMENTS_FORMACIÓ ESPECIFÍCA D'OFICI_CONVENI DEL VIDRE

  Contingut del curs
 • INSTAL·LADOR DE RÈTOLS_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_ CONVENI DEL VIDRE

  Contingut del curs
 • LOGÍSTICA I MAGATZEM_OFICI_CONVENI DERIVATS CIMENT

  Contingut del curs
 • MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA I VEHICLES_FORMACIÓ D'OFICI_CONVENI CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • MANTENIMENT_OFICI_CONVENI DERIVATS CIMENT

  Contingut del curs
 • MUNTADOR D'ESCAIOLA, PLAQUES DE GUIX LAMINAT I ASSIMILATS_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONV. CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • MUNTADOR D'ESTRUCTURES DE FUSTA_CONVENI ESTATAL FUSTA

  Contingut del curs
 • MUNTATGE D'ESTRUCTURES TUBULARS_FORMACIÓ D'OFICI_CONVENI CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. SECTOR INDUSTRIA DEL METALL

  Contingut del curs
 • NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS_ CONVENI DEL METALL

  Contingut del curs
 • NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS_ACTIVITATS C32_CONVENI METALL

  Contingut del curs
 • NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS_ACTIVITATS CNAE 24_CONVENI METALL

  Contingut del curs
 • NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS_ALTRES ACTIVITATS NO REGULADES EXPRESAMENT_CONVENI METALL

  Contingut del curs
 • NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS_CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS_DELEGATS DE PREVENCIÓ_CONVENI METALL

  Contingut del curs
 • NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS_OPERARIS TREBALLS SOLDADURA I OXITALL_CONVENI METALL

  Contingut del curs
 • NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS_TREBALLS DE MECÀNICA, MANTENIMENT REP. MÀQUINES,EQUP.INDUSTRIALS-ELECTROMECÀNICS_CONVENI METALL

  Contingut del curs
 • NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS_TREBALLS EN TALLERS DE REPARACIÓ DE VEHICLES_CONVENI METALL

  Contingut del curs
 • OPERADOR MAQUINÀRIA D'ARRENCADA/CARREGA/VIALS EN ACTIVITATS EXTERIOR SECTOR MINERIA

  Contingut del curs
 • OPERADOR PLANTA ELABORACIÓ DE ROCA SECTOR MINERIA (RECICLATGE)

  Contingut del curs
 • OPERADORS D'APARELLS ELEVADORS _ FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI _CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • OPERADORS D'APARELLS ELEVADORS _ FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI _CONVENI DEL METALL

  Contingut del curs
 • OPERADORS D'APARELLS ELEVADORS_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • OPERADORS D'APARELLS ELEVADORS_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI DEL METALL

  Contingut del curs
 • OPERADORS D'APARELLS ELEVADORS_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI DEL METALL (RECICLATGE)

  Contingut del curs
 • OPERADORS D'EQUIPS MANUALS_ FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_ CONVENI DEL METALL

  Contingut del curs
 • OPERADORS D'EQUIPS MANUALS_ FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • OPERADORS D'EQUIPS MANUALS_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_ CONVENI DEL METALL

  Contingut del curs
 • OPERADORS D'EQUIPS MANUALS_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_ CONVENI DEL METALL (RECICLATGE)

  Contingut del curs
 • OPERADORS D'EQUIPS MANUALS_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_ CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • OPERADORS DE VEHICLES I MAQUINÀRIA DE MOV. TERRES_FORM. ESPECÍFICA D'OFICI_ C. DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • OPERADORS DE VEHICLES I MAQUINÀRIA DE MOVIMENT TERRES_FORM. ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • OPERARI DE TALLER DE MATERIALS: PEDRES INDUSTRIALS, TRACTAMENT O TRANSFORMACIÓ DE MATERIALS, PICAPEDRERS I SIMILARS_CONVENI DE LA CONSTRUCCI

  Contingut del curs
 • OPERARI DE TALLER DE MATERIALS: PEDRES INDUSTRIALS, TRACTAMENT O TRANSFORMACIÓ DE MATERIALS, PICAPEDRERS I SIMILARS_CONVENI DE LA CONSTRUCCI

  Contingut del curs
 • PALETERIA _ FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI _ CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • PALETERIA_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • PERSONAL D'OFICINES_CONVENI DEL METALL

  Contingut del curs
 • PERSONAL D'OFICINES_CONVENI DEL METALL (GRUP A)

  Contingut del curs
 • PERSONAL D'OFICINES_CONVENI DEL METALL (GRUP B)

  Contingut del curs
 • PERSONAL D'OFICINES_CONVENI DEL METALL (GRUP C)

  Contingut del curs
 • PERSONAL D'OFICINES_CONVENI DEL METALL (GRUP D)

  Contingut del curs
 • PERSONAL D'OFICINES_CONVENI DEL METALL (GRUP E)

  Contingut del curs
 • PERSONAL D'OFICINES_CONVENI DEL METALL (GRUP F)

  Contingut del curs
 • PERSONAL D'OFICINES_CONVENI DEL METALL (GRUP G)

  Contingut del curs
 • PERSONAL D'OFICINES_CONVENI DEL METALL (GRUP H)

  Contingut del curs
 • PERSONAL D'OFICINES_CONVENI DEL METALL (GRUP I)

  Contingut del curs
 • PERSONAL D'OFICINES_CONVENI DEL METALL (GRUP J)

  Contingut del curs
 • PERSONAL D'OFICINES_CONVENI DEL METALL (GRUP K)

  Contingut del curs
 • PERSONAL D'OFICINES_CONVENI DEL METALL (GRUP L)

  Contingut del curs
 • PERSONAL D'OFICINES_CONVENI DEL METALL (GRUP M)

  Contingut del curs
 • PERSONAL D'OFICINES_CONVENI DEL METALL (GRUP N)

  Contingut del curs
 • PINTURA_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • PINTURA_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • RESPONSABLES D'OBRA I TÈCNICS D'EXECUCIÓ_FORMACIÓ D'OFICI_CONVENI CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • REVESTIMENT DE GUIX_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • REVESTIMENTS I ENRAJOLATS_FORMACIÓ D'OFICI_CONVENI CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • REVESTIMIENT DE GUIX _ FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI _ CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • SEGURETAT EN L'ÚS DE CARRETONS ELEVADORS

  Contingut del curs
 • SEGURETAT EN L'ÚS DE CARRETONS ELEVADORS _(RECICLATGE)

  Contingut del curs
 • SEGURETAT EN L'ÚS DE PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS DE PERSONES (RECICLATGE)

  Contingut del curs
 • SEGURETAT EN L'ÚS DE PONT-GRUA

  Contingut del curs
 • TREBALLS D'AÏLLAMENT I IMPERMEABILITZACIÓ_FORMACIÓ D'OFICI_CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • TREBALLS D'AÏLLAMENT I IMPERMEABILITZACIÓ_FORMACIÓ D'OFICI_CONVENI DEL METALL

  Contingut del curs
 • TREBALLS D'AÏLLAMENT I IMPERMEABILITZACIÓ_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • TREBALLS D'INSTAL.LACIONS DE TELECOMUNICACIONS_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI DEL METALL

  Contingut del curs
 • TREBALLS DE CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ DE CARRETERES_FORMACIÓ D'OFICI_CONVENI CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • TREBALLS DE CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ DE CARRETERES_FORMACIÓ D'OFICI_CONVENI CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • TREBALLS DE FONAMENTACIONS ESPECIALS, SONDEJOS I PERFORACIONS_FORMACIÓ D'OFICI_CONVENI CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • TREBALLS DE FONAMENTACIONS ESPECIALS, SONDEJOS I PERFORACIONS_FORMACIÓ D'OFICI_CONVENI CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • TREBALLS DE MUNTATGE PREFABRICATS DE FORMIGÓ EN OBRA- FOR. ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • TREBALLS DE SOLDADURA_ FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI _ CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • TREBALLS DE SOLDADURA_ FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI _ CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs
 • TREBALLS MUNTATGE PREFABRICATS DE FORMIGÓ EN OBRA_ FOR. ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI DE LA CONSTRUCCIÓ

  Contingut del curs

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres