MANTENIMENT_OFICI_CONVENI DERIVATS CIMENT

- Tècniques preventives d'ofici i funcions
- Mitjans, equips i eines
- Interferència en activitats
- Aspectes Ergonòmics.
- Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment)
- Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment)
- Connexions elèctriques o mecàniques.
- Ventilació del lloc de treball. Soroll.
- Senyalització.

Logo brand

.   .