Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR

PREVENACTIVA, SLU amb NIF B43887629 , domiciliada en C/ Salvador Espriu 28. 43007 TARRAGONA - Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona amb data 3/12/2015 en el Tom 2576, foli 80, full T-35796 (0) inscripció 36 i adreça de correu electrònic info@spactiva.es.

2. PROTECCIÓ DE DADES

PREVENACTIVA, SLU, en endavant sp|activa, és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades i conforme a la normativa vigent de la societat de la informació, per la qual cosa es facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: mantenir una relació comercial amb l'Usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

  • Remissió de comunicacions comercials publicitàries, sempre que s'hagi autoritzat prèviament, per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per sp|activa i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi aconseguit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
  • Realitzar estudis estadístics.
  • Tramitar cites mèdiques, cursos de formació, o qualsevol tipus de petició o sol·licitud que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
  • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Per poder accedir a la Plataforma Documental la qual facilita la gestió de la documentació relativa a la prevenció de riscos laborals, l'usuari haurà d'acceptar condicions legals d'ús al moment de registre. Com a nou usuari haurà de genera un codi d'usuari i una contrasenya que haurà d'introduir a la Web. L'usuari es compromet a tractar amb confidencialitat de la identitat i contrasenya obtingudes en l'alta d'usuari, no podent cedir-la a uns altres.

De la mateixa manera en cas d'utilitzar el “campus virtual” per la formació online sp|activa facilitarà un nom d'usuari i contrasenya personal i intransferible.

En virtut de l'anterior, és obligació de l'usuari notificar de forma immediata a PREVENACTIVA, sobre qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, extraviament, o l'accés no autoritzat als mateixos, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin tals fets, PREVENACTIVA, quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total d’aquests.

Comunicació de les dades: excepte per obligació legal, sp|activa informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzarà algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part els Usuaris.

Els destinataris de la informació seran aquells prestadors de serveis vinculats al responsable. Sense perjudici de l'anterior, per a la bonificació de cursos es podran cedir dades a entitats o organismes públics amb la finalitat de  complir amb la finalitat del tractament de gestió o tramitació de la bonificació.

Transferències Internacionals: No es realitzen Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

Drets que assisteixen a l'Usuari:​

  • Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.
  • Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.
  • Podrà revocar a qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials, enviant la seva sol·licitud al correu electrònic info@spactiva.es.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

  • Adreça postal: C/ Salvador Espriu, 28 - 43007 Tarragona
  • Adreça electrònica: info@spactiva.es.

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a sp|activa són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquests.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'Usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats sigui completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

sp|activa està complint amb la normativa vigent en protecció de dades, i manifesta que les dades són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractats.

sp|activa garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen la normativa vigent en protecció de dades, amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, inclòs a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de sp|activa o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per la qual anessin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part de sp|activa. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a sp|activa i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos.

sp|activa reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic info@spactiva.es.

5. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

sp|activa s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

Política d'enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que sp|activa no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

sp|activa no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de sp|activa. No obstant això, i en compliment del que es disposa en la normativa vigent de la Societat de la Informació, es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega el notifiqui de forma immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, sp|activa no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

6. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.

 

CLÀUSULA DE CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT I CESSIÓ DE CV

 PREVENACTIVA SLU, amb NIF B43887629, l'informa de què conforme disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques referent al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests, que les dades personals facilitades i recollits en aquesta sol·licitud d'ocupació o curriculum vitae, seran tractats i inclosos de manera automatitzada en els fitxers de dades personals baix responsabilitat de PREVENACTIVA SLU, on es recullen i emmagatzemen les dades personals amb la finalitat exclusiva de formar part en els processos de selecció de personal, borsa de treball i contractació que es duguin a terme.

La persona interessada atorga el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals amb la finalitat anteriorment esmentada. En el supòsit de produir-se alguna modificació de les seves dades personals, li sol·licitem que ens el comuniqui per escrit amb l'única finalitat de mantenir actualitzada la seva sol·licitud d'ocupació o curriculum vitae.

PREVENACTIVA SLU, garanteix el bon ús de la informació, i especialment, la plena confidencialitat de les dades de caràcter personal continguts en els nostres fitxers, així com el ple compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

D'acord amb el que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques referent al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests, PREVENACTIVA SLU, es compromet a respectar la seva confidencialitat en el tractament de les seves dades personals, i l'informa que té dret a exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades personals mitjançant sol·licitud escrita, adjuntant fotocòpia del DNI, dirigida a PREVENACTIVA SLU, amb domicili en: C/ Salvador Espriu 28, C.P. 43007 - Tarragona (Tarragona).

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres