https://sigastra.radenintan.ac.id/app/sgacor/ https://elearning.unisbank.ac.id/app/ https://alatberatbekasjepang.com/ https://rumahnegara.imigrasi.go.id/rumah-dinas/-/ https://cms.uki.ac.id/pict/spulsa/ https://portaltest.hubla.dephub.go.id/storage/-/ https://silatnaker.demakkab.go.id/assets/file/ https://dinsos.jatimprov.go.id/web/storage/file/ https://eadmin.gkjw.or.id/sdana/ https://djppi.kominfo.go.id/phyo_kominfo/ http://mpbi.fkip.unib.ac.id/wp-includes/app/

https://icab.brown.gob.ar/dana/ https://m.jskl.edu.my/wp-includes/sdana/ https://eproc.jawapos.co.id/assets/sdana/ https://newepaper.jawapos.co.id/system/sgacor/ https://digilib.unjani.ac.id/wp-includes/class/sdana/ https://elok.utara.banjarmasinkota.go.id/cache/sdana/ https://sinar.febi.iainlangsa.ac.id/febisystem/plugins/selotgacorku/ https://convocacion.maristas.edu.mx/assets/vendor/sdana/ https://jheat.terengganu.gov.my/wp-includes/sgacor/ https://www.spactiva.es/system/sgacor/ https://nsm.covenantuniversity.edu.ng/wp-includes/sqris/ https://experiencia360sjl.ucv.edu.pe/webxr/dana/

Codi ètic i canal de denúncies | SP Activa

Codi ètic i canal de denúncies

CODI ÈTIC I POLÍTICA COMPLIANCE

Arran del compromís adoptat per PREVENACTIVA, SLU en relació amb les polítiques corporatives de Corporate Compliance Penal, aquesta assumeix el compromís de vetllar pel compliment de la legalitat vigent en el lloc en que digui a terme la seva activitat, a respectar íntegrament les obligacions i compromisos assumits en les seves relacions contractuals amb tercers i a conèixer i complir amb l’ordenament normatiu que afecti a les seves respectives àrees d’activitat.

Tal compromís implica la posada en marxa de totes les mesures disponibles per evitar qualsevol col·laboració conscient amb tercers en la violació d’alguna llei així com la participació en actuacions que comprometin el respecte al principi de legalitat.

Així mateix, l’actuació de PREVENACTIVA, SLU es regeix pel manteniment d’un comportament honest i íntegre en totes les seves activitats, evitant qualsevol forma de corrupció i respectant en tot moment les circumstàncies i necessitats particulars de tots els subjectes implicats en les activitats empresarials i professionals de la entitat.

Per la seva part, el Codi Ètic de PREVENACTIVA, SLU conté els principis, criteris i normes de conducta que han de regir la seva activitat, constituint-se com l’instrument normatiu rector de les polítiques i procediments que siguin vigents en cada moment.

El seu principal fonament és el respecte als principis i valors ètics generals de la entitat, que constitueixen la base del desenvolupament de la seva activitat, com la integritat i el respecte a la legalitat vigent, drets humans, valors ètics i a les persones en totes les seves facetes, la igualtat d’oportunitats, desenvolupament professional i la no discriminació, la estricta observança dels drets laborals i en especial de la Seguretat Social i salut laboral, la no participació en transaccions de qualsevol tipus en les que concorri interès propi o d’alguna persona vinculada, la transparència i igualtat d’oportunitats, o el control de la informació i confidencialitat.

DESCARREGAR CODI ÈTIC

CANAL DE DENÚNCIES

PREVENACTIVA, SLU, disposa d’una política interna de Whistleblowing que te com a objectiu establir un canal intern per la denúncia de possibles infraccions normatives i casos de corrupció a l’empresa, en compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i casos de corrupció.

El Canal de Denúncies permet a persones treballadores i tercers interessats informar de qualsevol infracció normativa o cas de corrupció de manera segura i confidencial.

PREVENACTIVA, SLU es compromet a mantenir en secret la identitat de l’informant, excepte que sigui necessari divulgar la informació per dur a terme una investigació adequada i en compliment de les obligacions legals i reglamentaries.

Protecció dels informants: L’empresa es compromet a protegir a les persones que informin sobre infraccions normatives i casos de corrupció en la mesura del que sigui possible, d’acord amb la Llei 2/2023.

PREVENACTIVA, SLU no aplicarà represàlies ni discriminació contra cap de les seves persones treballadores o tercers que hagin denunciat de bona fe una possible infracció normativa o cas de corrupció. A més, l’empresa garantirà la confidencialitat dels informants, excepte quan la divulgació de la informació sigui necessària per a dur a terme una investigació adequada i en compliment de les obligacions legals i reglamentàries.

Procediment de denuncia: PREVENACTIVA, SLU es compromet a investigar totes les denúncies de possibles infraccions normatives i casos de corrupció que es rebin a través del canal de denuncia.

L’empresa designarà una persona o equip encarregat de la recepció, registre i gestió de les denúncies rebudes a través del canal de denuncia.

L’equip investigarà totes les denúncies de manera imparcial i confidencial i adoptarà les mesures adequades en funció dels resultats de la investigació.

PREVENACTIVA, SLU es compromet a informar al denunciant sobre l’estat de la investigació i de les mesures adoptades, sempre que sigui possible i sense comprometre la confidencialitat i protecció del denunciant. A més, l’empresa es compromet a realitzar un seguiment de totes les denúncies rebudes i de les mesures adoptades per garantir l’efectivitat de la política de Whistleblowing i millorar contínuament el procés.

ACCEDIR AL CANAL DE DENÚNCIES

Compliance QR code

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres