INSTAL.LACIÓ D'ASCENSORS_FORMACIÓ ESPECÍFICA D'OFICI_CONVENI DEL METALL (RECICLATGE)

A. Definició dels treballs.
Aparells elevadors subjectes a reglament d'ascensors.
Components principals de l'ascensor.
Operacions en el manteniment d'ascensors
Procediments de treball
B. Tècniques preventives específiques.
Identificació de riscos
Avaluació de riscos del lloc (genèrica)
Mitjans auxiliars (útils de la màquina o de l'equip de treball…)
Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
Treballs en altura
Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
Mitjans de protecció individual (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases R i S,…).
Senyalització.
Protecció de buits i fossats
Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall

Logo brand

.   .