FORMACIÓ PER A DIRECTIUS D'EMPRESA_CONVENI DEL METALL

A. Integració de la prevenció en la gestió de l'empresa:
–La seguretat del producte.
–El manual (política, procediments, plans, etc.).
–Integració amb els diferents sistemes (qualitat i medi ambient). Gestió total.
– Les auditories internes.
B. Obligacions i responsabilitats:
– Funcions, obligacions i responsabilitats.
C. Organització i planificació:
–Pla de prevenció de riscos laborals.
–Avaluació de riscos.
–Planificació de la prevenció.
–Sistemes de control sobre els riscos existents.
–Modalitats preventives.
–Tipus de riscos. Factors psicosocials.
D. Costos de l'accidentalitat i rendibilitat de la prevenció:
–Els costos dels accidents de treball.
–Mètodes de càlcul dels costos dels accidents.
E. Legislació i normativa bàsica en prevenció:
–Introducció a l'àmbit jurídic.
–Legislació bàsica i de desenvolupament.
F. Seguretat viària.
II Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall

Logo brand

.   .