FORMACIÓ PER A PERSONAL DIRECTIU_ CONVENI DEL METALL

1.- Integració de la prevenció en la gestió de l'empresa.
- La seguretat del producte.
- El manual (política, procediments, plans, etc.).
- Integració amb els diferents sistemes de qualitat i medi ambient)
- Gestió total.
- Les auditories internes.
2. Obligacions i responsabilitats.
- Funcions, obligacions i responsabilitats.
3. Organizació i planificació.
- Pla de prevenció de riscos laborals.
- Evaluació de riscos.
. - Planificació de la prevenció.
- Sistemes de control sobre els riscos existents.
- Modalitats preventives.
4.- Costos de la accidentalitat i rentabilitat de la prevenció.
- Els costos dels accidents de treball.
- Mètodes de càlcul dels costos dels accidents.
5. Legislació i normativa bàsica en prevenció.
- Introducció al àmbit juridic.
- Legislació bàsica i del desenvolupament.

Logo brand

.   .