RESPONSABLES D'OBRA I TÈCNICS D'EXECUCIÓ_FORMACIÓ D'OFICI_CONVENI CONSTRUCCIÓ

A. Prevenció de riscos. Els cinc blocs de riscos en obres.
- Anàlisi dels riscos i de les proteccions més usuals en el sector de la construcció.
B. Obligacions i responsabilitats.
- Funcions, obligacions i responsabilitats.
C. Tècniques preventives.
- Seguretat, higiene, ergonomia, medicina, psicosociologia i formació.
D. Estudis i plans de seguretat i salut.
- Continguts exigibles
- Documents d'obra: llibre d'incidències, certificats exigibles, altres documents.
E. Calendaris i fases d'actuacions preventives.
- Detecció del risc.
- Anàlisis estadístiques d'accidents, índexs estadístics.
- Anàlisi de les proteccions més usuals en l'edificació (xarxes, baranes, mitjans auxiliars, etc.).
- Modalitats preventives (servei de prevenció propi, mancomunat, aliè, treballador designat).
F. Interferències entre activitats.
- Activitats simultànies o successives.
- Tècniques de comunicació.
G. Òrgans i figures participatives.
- Inspeccions de seguretat.
- Coordinador en matèria de seguretat i salut.
- Treballador designat.
- Delegat de prevenció.
- Investigació d'accidents i notificacions a l'autoritat laboral competent.
- Administracions autonòmiques.
- Competències, obligacions i responsabilitats de cadascun dels anteriors.
H. Drets i obligacions dels treballadors.
- Comitè de seguretat i salut.
- La importància de la formació i informació dels treballadors.
- Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar-se en la prevenció de riscos laborals.
I. Legislació i normativa bàsica de prevenció.
- Introducció a l'àmbit jurídic.
- Legislació bàsica i de desenvolupament.
VI Conveni General de la Construcció

Logo brand

.   .