FORMACIÓ ESPECÍFICA OFICI_CONVENI ESTATAL DEL SURO

•Tècniques preventives d'ofici i funció.
•Mitjans, equips i eines.
•Interferències en activitats.
•Drets i obligacions.
•Anàlisi dels accidents produïts l'any anterior.
VII Conveni col·lectiu estatal del suro.

Logo brand

.   .