FORMACIÓ INICIAL_CONVENI ESTATAL DEL SURO

•Conceptes bàsics sobre l'organització elemental de la prevenció.
•Tècniques preventives elementals sobre riscos genèrics i prevenció d'aquests.
•Primers auxilis i plans d'emergència.
•Plans d'emergència.
•Drets de participació, informació, consulta i proposta.
VII Conveni col·lectiu estatal del suro.

Logo brand

.   .