Riscos Psicosocials

En què consisteix?

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals estableix, com una obligació de l'empresari, planificar l'activitat preventiva a partir d'una avaluació inicial dels riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors.

En l’avaluació de riscos s’han de contemplar tots el factors de risc, inclosos els de caràcter psicosocial. Per tant, l’actuació sobre els factors de risc psicosocial ha d’estar integrada en el procés global de gestió de la prevenció de riscos en l’empresa.

Cursos del programa

Cursos altres sectors

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres