INNOVACIÓ PERSONAL PER A LA GESTIÓ DEL CANVI, AUTOCOACHING

BLOC 1
10 lleis de l'univers per a viure amb abundància
BLOC 2
Abraça els canvis
BLOC 3
Frens a la innovació personal
BLOC 4
Palanques de la innovació personal
BLOC 5
Dissenya el guió de la teva nova pel·lícula
Aplica el mètode 8PIP

Logo brand

.   .