FACTORS DE RISCOS PSICOSOCIALS

1. - Normativa de referència
2. - El pla de prevenció i l'avaluació de riscos laborals
3. - Riscos psicosocials
   3.1. L'estrès laboral
   3.2. Assetjament psicològic
   3.3. Assetjament sexual
   3.4. Violència física
   3.5. Burnout
4.- Factors de risc psicosocial
5.- Mesures preventives
6.- L'avaluació de riscos psicosocials

Logo brand

.   .