RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

1.- El concepte i les variables del conflicte
2.- Interpretació del conflicte: transaccional, transformacional
3.- Causes i conseqüències del conflicte
4.- El cicle del conflicte
5.- Competències en la resolució de conflictes. Autoconeixement
6.- Escolta empàtica
7.- Estratègies de resolució de conflictes
8.- La tercera alternativa davant el conflicte

Logo brand

.   .