Nivell Bàsic en PRL

Per formar en funcions i responsabilitats bàsiques de seguretat i salut laboral.

Node Image

En què consisteix?

Capacitar als treballadors per a les funcions de NIVELL BÀSIC segons el RD 39/1997 (RSP) permet:
Que aquests puguin desenvolupar tasques específiques en matèria preventiva, les quals són recollides a l’article 35 del RSP.
Integrar la prevenció a l’empresa com un element clau per a incrementar l’eficàcia de l’acció preventiva.
Promoure els comportaments segurs i la correcta utilització dels equips de treball i protecció, i fomentar l’interès i cooperació dels treballadors en una acció preventiva compromesa.
Actuar com a Recurs Presencial Preventiu, en aquelles tasques específiques que ho puguin requerir tant a la pròpia empresa com en treballs realitzats per altres.

Logo brand

.   .