SEGURETAT INDUSTRIAL PER ALS EQUIPS RESPONSABLES DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS

1- Integració de la prevenció (integració de la prevenció de riscos laborals en els processos de manteniment, necessitat pla de manteniment, ordres de treball, ...)
2- Accident de treball (operativa a seguir en cas d'accident - procediments Grup), anàlisi casos pràctics.
3- Responsabilitats i sancions
4- Recurs preventiu i permís de treball (quan cal, procediment intern, ...)
5- EPI's i equips de protecció col·lectiva (procediment intern: registres, com usar-los, revisions)
6- Factors de risc i mesures preventives en treballs de manteniment.
7- Coordinació d'activitats empresarials

Logo brand

.   .