SEGURETAT EN L'ÚS D'EQUIPS DE RESPIRACIÓ AUTÒNOMA (ERA)

1. ERA, tipus d'equip, elements i muntatge
2. Utilització, riscos i mesures de seguretat
3. Limitacions dels ERA
- Limitacions dels usuaris
- Limitacions de la font d'aire
- Limitacions per ús de l'equip
4. Manteniment de l'equip i precaucions

PRÀCTICA
1.- Muntatge i col·locació d'un ERA
2.- Col·locació i maniobres d'alçat
3.- Desplaçaments amb ERA
4.- Localització i control de fuites
5.- Maniobres en situacions d'emergència
6.- Simulació d'escenaris i casos pràctics

Logo brand

.   .