SEGURETAT EN L'ÚS DE TRAVELIFTS

1.- Legislació de referència en matèria preventiva
2.- Documentació de l'equip
3.- Definició de l'equip
4.- Tipologies usos i ocupacions
5.- Dispositius de seguretat
6.- Operador de l'equip
7.- Riscos en el maneig de l'equip
8.- Mesures de seguretat en la conducció de l'equip
9.- Regla d'estabilitat de l'equip
10.- Circulació amb càrrega i en buit
11.- Equips intercanviables
12.- Mitjans auxiliars, eslingues i lligat de càrregues
13.- Interferència entre activitats
14.- Revisions diàries
15.- Equips de protecció individual
16.- Manual d'instruccions
PRACTICA
1.- Presa de contacte amb l'equip de treball
2.- Preparació de l'equip per al treball.
3.- Ús segur de l'equip:
•Comprovacions diàries i periòdiques
•Estabilitat de l'equip
•Moviments amb càrregues i en buit
4- Maniobres segures
5- Simulació de situacions de risc i emergències.
6.-Emergències PAS
Formació realitzada segons els criteris definits en l'RD 1215/97

Logo brand

.   .