PRIMERS AUXILIS A L'ENTORN LABORAL
MÒDUL 2 - SITUACIONS MÉS FREQÜENTS EN PPAA

• Pauta general d'actuació davant un accidentat en relació a les seves tasques en l'entorn laboral
• Lesions més habituals en l'entorn laboral; identificació i abordatge inicial: • Cremades
• Ferides
• Contusions dels teixits tous
• Traumatismes
• Hemorràgies
• Convulsions
• Alteracions del nivell de consciència
• La farmaciola

Logo brand

.   .