PRIMERS AUXILIS A L'ENTORN LABORAL
MÒD.1 - SITUACIONS DE RISC VITAL IMMINENT

• Que són els primers auxilis i com s'espera que s'apliquin per part dels treballadors en l'entorn laboral
• Suport vital bàsic adults i ús de DEA
• Posició Lateral de seguretat (PLS)
• ICTUS
• Obstrucció de la via aèria per cossos estranys en adults
• Grans hemorràgies
• Infart

Logo brand

.   .