PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN TREBALLS DE SOLDADURA

1: TREBALLS SEGURS EN OPERACIONS DE SOLDADURA ELÈCTRICA
Introducció
soldadura elèctrica
1.1 Maneig i transport de l'equip de soldadura
1.2 Connexió segura de l'equip de soldadura
1.3 Soldar amb seguretat, equip de protecció individual
1.4 Soldadura a l'interior de recintes tancats
Prevenció d'incendis en les operacions de soldadura
Resum
2: TREBALLS SEGURS EN OPERACIONS DE SOLDADURA OXIACETILÈNICA
Introducció
Soldadura oxiacetilènica
2.1 Soldadura oxiacetilènica
2.2 Ús segur de les ampolles
2.3 Ús segur del bufador
2.4 Maneig segur de les mànegues
2.5 Dispositius de seguretat anti retorn
2.6 Protecció personal
2.7 Soldadura a l'interior de recintes tancats
Prevenció d'incendis en les operacions de soldadura
Resum

Logo brand

.   .