MÒDUL FORMATIU D'ACTUALITZACIÓ:SEGURETAT EN LA MANIPULACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS

1.- Definicions i normativa
2.- Identificació i perills dels productes químics
3.- Classificació etiquetat i envasat. FDS
4.- Vies d'entrada i efectes dels productes químics
5.- Manipulació segura de substàncies químiques
6.- Equips de protecció individual
7.- Activitat pràctica
Formació continuada que té per objectiu actualitzar la formació sobre els riscos del lloc de treball, segons el que disposa l'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/95)

Logo brand

.   .