MÒDUL FORMATIU D'ACTUALITZACIÓ:RISCOS EN TREBALLS EN ALÇADA, PRODUCTES QUÍMICS I ATEX

- Riscos en els treballs en alçada i mesures de seguretat
- Procediments de treballs segurs en TA
- Equips de protecció individual en TA
- Riscos en el treballs en ATEX i mesures de seguretat
- Classificació zones ATEX
- Equips de treballs en zones
- Riscos en els treball amb productes químics i mesures de seguretat
- Simbologia i etiquetatge
- Fitxes de seguretat de PQ
- Equips de protecció individual PQ
Formació continuada que té per objectiu actualitzar la formació sobre els riscos del lloc de treball, segons el que disposa l'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/95)

Logo brand

.   .