MÒDUL FORMATIU D'ACTUALITZACIÓ:PREVENCIÓ EN L’ÚS PROFESSIONAL DE LA VEU

Logopèdia i fonoaudiologia
La veu
Anatomia de la veu
Qualitats del so
Psicologia de la veu
Sociologia de la veu
Variables que influencien la salut vocal
Protecció i millora de la veu:
Postura
Respiració
Relaxació
Fonació
Coordinació fono/respiratòria
Pautes d’higiene postural al parlar
Emocions i veu
Formació continuada que té per objectiu actualitzar la formació sobre els riscos del lloc de treball, segons el que disposa l'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/95)

Logo brand

.   .