MÒDUL FORMATIU D'ACTUALITZACIÓ:PREVENCIÓ DE DISFONIES PER ABÚS O MAL ÚS DE LA VEU

TEMARI 1
Nivells de l'aparell vocal: les manxes, el vibrador i els ressonadors
Concepte. Classificació. Causes. Factors de risc. Patologies més comunes
TEMARI 2
Factors afavoridors i factors desencadenants
Mesures generals d'higiene vocal pel que fa a cadascun dels sistemes de producció de veu
EDUCACIÓ DE LA VEU: postura, relaxació, respiració i fonació
Formació continuada que té per objecte actualitzar la formació sobre els riscos del lloc de treball, segons disposa l'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/95)

Logo brand

.   .