MÒDUL FORMATIU D'ACTUALITZACIÓ:ERGONOMIA EN ELS TREBALLS AMB PVD

Normativa i documentació de referència.
Criteris per determinar la condició d'usuari de PVD.
Riscos associats al lloc de treball.
Factors de risc i mesures ergonòmiques.
Pantalla
Teclat
Ratolí
Reposa canells
Taula
Faristol
Cadira
Reposapeus
Com hem d'asseure'ns?
Il·luminació
Control de d'enlluernaments
El color mediambiental
El cablejat
Condicions termohigromètriques
Equips portàtils
Atenció telefònica
Fatiga postural.
Pauses actives.
Resum.
Formació continuada que té per objectiu actualitzar la formació sobre els riscos del lloc de treball, segons el que disposa l'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/95)

Logo brand

.   .