MÒDUL FORMATIU D'ACTUALITZACIÓ:EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Introducció.
Consideracions generals.
Classificació d’Epi’s.
Certificació d’Epi’s.
Epi's i l'avaluació de riscos de lloc de treball
Tipus de proteccions i característiques:
Protecció ocular
Protecció auditiva
Protecció del cap
Protecció de vies respiratòries
Roba de protecció
Roba de senyalització d’alta visibilitat
Protecció de peus
Proteccions contra caiguda d’alçades
Protecció en mans i braços
Formació continuada que té per objectiu actualitzar la formació sobre els riscos del lloc de treball, segons el que disposa l'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/95)

Logo brand

.   .