MÒDUL FORMATIU D'ACTUALITZACIÓ:EMERGÈNCIES EN EL LLOC DE TREBALL

FOC
•Pràctiques d'extinció de foc amb extintor, mànega
•Com actuar en casos d'acte combustió, explosió per fum, per metà, foc elèctric, foc de farines
•Com fer tall de subministrament elèctric, gas, parar maquines, calderes
ACCIDENTS
•Pràctiques d'atenció de ferits
•Que es pot fer i que no es pot fer
•Materials de primers auxilis
EVACUACIÓ
•Pràctiques d'activació de l'evacuació: qui, com, quan, a qui avisa
•Com es controla el personal en el punt de trobada
•Com i qui torna a fàbrica a controlar si no queda ningú
•Qui decreta fi d'emergència
RESCAT EN ESPAIS CONFINATS
•Pràctiques de rescat d'accidentats per gasos tòxics o en espais confinats
•Utilització d'equips de respiració autònoma i altres elements de rescat
COM FER LA COMUNICACIÓ I RECEPCIÓ A EQUIPS D'EMERGÈNCIES
Formació continuada que té per objectiu actualitzar la formació sobre els riscos del lloc de treball, segons el que disposa l'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/95)

Logo brand

.   .