CURS DE SEGURETAT VIAL I ACCIDENTS DE TRÀNSIT

M1 ACCIDENTS DE TRÀNSIT FACTORS DE RISC
1. Introducció.
2. Principals factors de risc dels accidents de treball en tràfic.
2.1 Factors de risc relacionats amb les condicions de treball.
2.2 Factors de risc relacionats amb la conducció.

M2 SEGURETAT VIAL, VEHICLES I ACCIDENTS
1. Terminologia.
- Parts del vehicle.
2. Elements de seguretat.
- Seguretat primària o activa.
- Seguretat secundaria o passiva.
- Seguretat terciària.
3. Biomecànica dels accidents.
- Energia de l'impacte.
- Tipus d'impacte.
M3 ACCIDENTS DE TRÀNSIT MESURES PREVENTIVES
1. Accions de l'empresa i dels responsables de l'organització de l'activitat preventiva.
- Accions organitzatives.
- Accions relacionades amb el vehicle.
- Accions relacionades amb el lloc de treball.

M4 ACCIDENTS DE TRÀNSIT ACTUACIÓ.
1. Introducció.
2. Protocol d'actuació en accidents.
- Protegir
- Avisar
- Socórrer

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres