TREBALLS EN ALÇADES TELCO 2

Lliçó 1.- INTRODUCCIÓ
Lliçó 2.- NORMATIVA I LEGISLACIÓ
Lliçó 3.- FÍSICA DE LA CAIGUDA
Lliçó 4.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Lliçó 5.- SISTEMES DE PROTECCIÓ DE CAIGUDES
Lliçó 6.- DISPOSITIUS D'ANCORATGE
Lliçó 7.- HISSAT MANUAL DE CÀRREGUES
Lliçó 8.- ACTUACIÓ DAVANT UN ACCIDENT
BLOC ESPECÍFIC PER A TELCO 2
Lliçó 9.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Lliçó 10.- SISTEMES DE PROTECCIÓ DE CAIGUDES
Lliçó 11.- DISPOSITIUS D'ANCORATGE
Lliçó 12.- IDENTIFICACIÓ DE RISCOS
Lliçó 13.- HISSAT MANUAL DE CÀRREGUES
Lliçó 14.- ACTUACIÓ DAVANT UN ACCIDENT
FORMACIÓ PER Al SECTOR ACORD PRL SECTOR TELCO

Logo brand

.   .