TREBALLS EN ALÇADES TELCO 1

Lliçó 1.- INTRODUCCIÓ
Lliçó 2.- NORMATIVA I LEGISLACIÓ
Lliçó 3.- FÍSICA DE LA CAIGUDA
Lliçó 4.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Lliçó 5.- SISTEMES DE PROTECCIÓ DE CAIGUDES
Lliçó 6.- DISPOSITIUS D'ANCORATGE
Lliçó 7.- HISSAT MANUAL DE CÀRREGUES
Lliçó 8.- ACTUACIÓ DAVANT UN ACCIDENT
BLOC ESPECÍFIC PER A TELCO 1
Lliçó 9.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Lliçó 10.- SISTEMES DE PROTECCIÓ DE CAIGUDES
Lliçó 11.- IDENTIFICACIÓ DE RISCOS
Lliçó 12.- ÚS D'ESCALES MANUALS
Lliçó 13.- ACCÉS I POSICIONAMENT EN PALS DE FORMIGÓ I FUSTA
Lliçó 14.- TREBALLS SOBRE BASTIDES
Lliçó 15.- TREBALLS SOBRE PEMP
FORMACIÓ PER Al SECTOR ACORD PRL SECTOR TELCO

Logo brand

.   .