TREBALLS AMB RISC ELÈCTRIC TELCO

Lliçó 1.- L'ACCIDENT ELÈCTRIC
Lliçó 2.- LEGISLACIÓ EN MATÈRIA DE RISCOS ELÈCTRICS
Lliçó 3.- EXECUCIÓ DE TREBALLS SENSE TENSIÓ
Lliçó 4.- EXECUCIÓ DE TREBALLS EN PROXIMITAT
Lliçó 5.- TREBALLS EN TENSIÓ
Lliçó 6.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I COL·LECTIVA.
Lliçó 7.- EXECUCIÓ DE TREBALLS EN PRESÈNCIA D'ATMOSFERES COMBUSTIBLES O EXPLOSIVES I AMB EL RISC D'ELECTRICITAT ESTÀTICA
Lliçó 8.- ACTUACIÓ EN CAS D'ACCIDENT ELÈCTRIC
Lliçó 9.- PRÀCTICA ESPECÍFICA RISC ELÈCTRIC
FORMACIÓ PER Al SECTOR ACORD PRL SECTOR TELCO

Logo brand

.   .