TALLER DE SEGURETAT BASADA EN EL COMPORTAMENT AMB METODOLOGIA COACHING

SEGURETAT I SALUT LABORAL EN MODE ACTITUD
1.- La fórmula de la seguretat laboral en mode actitud
2.- Principis de l'acció preventiva
3.- Definir i avaluar els riscos específics del lloc de treball
4.- Per que fem el que fem?
5.- El poder de les piràmides de la SSL
6. -Els hàbits i conductes segures
7.- Autoavaluació de riscos i mesures correctores
8.- Compromís personal de futur amb la seguretat laboral
9.- Metàfora final, "la teva vida pot canviar en un moment"

Logo brand

.   .