Setmana Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball

Setmana Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball
Altres
Són moltes i diverses les empreses en què es treballa en presència de substàncies perilloses. A Espanya, el 21% dels treballadors manifesta manipular productes o substàncies químiques que poden ser tòxiques per a la salut, segons es desprèn de les dades facilitades per l'Enquesta Nacional de Condicions de Treball, 2015. 6a EWCS - Espanya.
Els sectors en els quals, en major mesura, es manipulen productes o substàncies químiques són Construcció (42%), Agricultura (38%), Salut (35%) i Indústria (29%).
No obstant això, el nombre de treballadors exposats a substàncies perilloses s'estima més gran, ja que són moltes les activitats en què hi ha treballadors que no adverteixen la presència de substàncies que puguin comprometre la seva seguretat i salut.
Per exemple, els treballs en què hi ha emissions d'escapament de motors dièsel o els que es realitzen en pous, cisternes i altres llocs confinats, els treballs en ambients amb pols (fins i tot pols de fusta i de farina), o els que impliquen la utilització de productes de neteja, pintures i cosmètics, són una mostra que les substàncies perilloses poden estar presents en els productes més comuns i, per tant, l'espectre de treballadors exposats és ampli i heterogeni.

Logo brand

.   .