​Setmana europea de la mobilitat 2020

​Setmana europea de la mobilitat 2020
Altres
European Mobility Week 16-22 setembre de 2020
La mobilitat és un dels camps d'afectació en la prevenció de riscos laborals, atès que hi ha un important nombre de les persones que treballen que realitzen la seva activitat o part d'ella desplaçant-se per la via pública.
In mission (desplaçaments durant el treball)
In itinere (desplaçaments per anar o tornar de la feina)
Els accidents de trànsit i les seves enormes conseqüències humanes, socials i econòmiques constitueixen un problema de seguretat pública, un problema de seguretat laboral, un problema de salut pública i un problema social. Per això, la seguretat viària és "una responsabilitat compartida" entre tots els agents públics i privats, com diu la Comissió Europea.
A més, la mobilitat té un altre camp important d'afectació, que són els efectes mediambientals (emissions de gasos, residus líquids i sòlids, soroll, ...), que també provoquen conseqüències negatives a tota la població.
Aquest any, el tema de la SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT 2020 s'enfoca a donar relleu a la importància de l'accessibilitat a l'transport sense emissions i promou un marc inclusiu que involucri tots.
Anima les persones (en tot el seu conjunt; empresa, població treballadora i no treballadora) i les autoritats locals de tot Europa a prendre mesures per aconseguir l'objectiu a llarg termini d'un continent neutre en carboni.
A l'empresa, un pla de mobilitat podrà aportar millores davant d'aquestes problemàtiques, minimitzant desplaçaments i/o reduint efectes negatius de lloa mateixos. S'han d'establir les estratègies i mesures d'intervenció per fomentar la mobilitat sostenible. Concretar objectius temporals, fer propostes operatives determinar els responsables, el cost i el finançament i establir indicadors de seguiment. És evident que per aconseguir eficàcia en aquesta línia d'actuació cal que s'aconsegueixi la integració dels Plans de Mobilitat en el sistema de gestió de la prevenció de les empreses.
Aquest any, els Plans de mobilitat ha de incorpora una adaptació a les necessitats de prevenció de la propagació de la Covid-19, amb les especificacions dirigides a la reducció dels desplaçaments (amb la important contribució del teletreball, en els casos que sigui possible ) i les condicions que aquests han de complir (higiene, distància social, mascareta, ...)
https://mobilityweek.eu/home/
 
 

Logo brand

.   .