SEGURETAT EN TREBALLS EN ESPAIS CONFINATS

1 .- Definició.
2 .- Registre i identificació.
3 .- Riscos generals i específics.
4 .- Mesures preventives.
5 .- Mesures d'emergència.
6 .- Activitats complementàries.
MÒDUL FORMATIU D'ACTUALITZACIÓ
Formació continuada que té per objetiu actualitzar la formació sobre els riscos del lloc de treball, segons el que disposa l'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/95).

Logo brand

.   .