SEGURETAT EN L'ÚS DE MOTOSERRA

Formació teòrica
1. INTRODUCCIÓ
2. NORMATIVA DE SEGURETAT LABORAL APLICADA A L'EQUIP DE TREBALL: MOTOSERRA
3. PREVENCIÓ DE RISCOS I MESURES DE SEGURETAT EN TREBALLS AMB MOTOSERRA
4. Components de la MOTOSERRA
5. ACCIDENTS MÉS COMUNS
formació pràctica
6. TREBALL AMB LA MOTOSERRA I MESURES DE SEGURETAT
7. TIPUS DE TALL
8. TALLA I FRONTISSA
9. SUPÒSITS PRÀCTICS
10. APUNTALAMENT D'ARBRES

Logo brand

.   .