S TREBALLS EN ESPAIS CONFINATS

1. Espais confinats. identificació
Definició i classificació
Disseny dels espais confinats
Accidents en espais confinats
2. Riscos i mesures preventives
3. Tècniques de control
Control d'entrades a recintes confinats
Avaluació de la perillositat de l'atmosfera interior
Ventilació en espais confinats
Protecció individual respiratòria
Vigilància des de l'exterior
senyalització
4. Rescat en espais confinats
Pla de rescat
Materials de rescat bàsics

Logo brand

.   .