RISCOS EN TREBALLS AMB ORDINADOR. ÚS DE PVD (PANTALLES DE VISUALITZACIÓ DE DADES)

1. Introducció
2. Qui són usuaris de PVD?
3. L'entorn de treball
4. El lloc
5. Fatiga visual: concepte
6. Fatiga visual: Prevenció
7. Trastorns musculoesquelètics (TME): Concepte
8. Trastorns musculoesquelètics (TME): Conseqüències
9. Trastorns musculoesquelètics (TME): Prevenció

Logo brand

.   .