Política de prevenció

La Direcció de sp|activa està compromesa tant a facilitar els mitjans necessaris per a que la prevenció de riscos laborals estigui integrada en l'estructura i en la gestió general de l’empresa, com a implicar-se directament en el seu acompliment.

Tots els òrgans directius de sp|activa tenen confiada la responsabilitat d’avançar contínuament en la promoció de la salut del personal de l’empresa i en l’objectiu d’assolir la cultura de la seguretat i salut laboral, involucrant a tots els estaments de l’organització per a la millora contínua del sistema de prevenció de riscos laborals i de les condicions de treball.

En el Pla de Prevenció de sp|activa queden recollits els criteris d'actuació que estableix la Direcció, així com els objectius i recursos que es destinaran per a la seva consecució.

Amb tot això sp|activa pretén aconseguir les millors condicions de treball per als seus treballadors, incrementant així el seu rendiment i repercutint en la millora dels resultats empresarials.

Logo brand

.   .