sp|activa amb la Cursa BBVA CX Bombers Lleida 2017

Quan: 07-03-2017
Categoria: Patrocinis

sp|activa
Patrocinador de la Cursa BBVA CX Bombers Lleida 2017

Millor clima laboral, reducció de l'absentisme i major compromís per part dels treballadors són alguns dels beneficis que tenen aquelles empreses que incentiven la pràctica de l'esport entre els seu personal. I és que #esportsprevenció.

sp|activa, patrocinador de la Cursa BBVA CX Bombers Lleida 2017

Per ajudar a fomentar la salut en el lloc del treball a través de l'esport, entre els dies 21 i 25 de març, sortejarem 10 inscripcions a la Cursa BBVA CX Bombers Lleida 2017 entre tots els qui visitin la nostra pàgina de Facebook i:

 1. Facin un "like" a la nostra publicació original.
 2. I escriguin un comentari, a la nostra publicació original, indicant amb qui correran la Cursa BBVA CX Bombers Lleida 2017 i quin recorregut volen fer.
 
 

Bases del Sorteig

 1. EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ
  L’empresa Prevenactiva, SLU, en endavant sp|activa, amb domicili a C. Salvador Espriu, 28 de Tarragona i NIF B43887629, organitza amb fins promocionals el sorteig (en endavant “el Sorteig”), a dur a terme a través d’Internet.
   
 2. DATA D'INICI I DATA DE FINALITZACIÓ
  El Sorteig s’iniciarà el dia 21/03/2017 i finalitzarà el dia 25/03/2017.
   
 3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DEL SORTEIG
  Els requisits de participació seran els següents:
  • Els participants podran inscriure’s una sola vegada.
  • Només hi podran participar els usuaris que disposin de Facebook.
  La mecànica del Sorteig consisteix en:
  • Es farà una publicació d’aquesta noticia a la nostra pàgina de Facebook i per participar al sorteig s’haurà de:
   • Afegir un comentari a la publicació original indicant amb qui correràs la Cursa BBVA CX Bombers Lleida 2017 i quin recorregut es vol fer.
   • I fer un “like” a la publicació original.
  • A primera hora del dia 27/03/17 es sortejaran 10 inscripcions entre tots els usuaris que compleixin els requisits, i es publicarà a la pàgina de Facebook de sp|activa.
    
 4. CONDICIONS DEL SORTEIG I PREMIS
  S’escolliran 10 guanyadors/es i 10 suplents de manera aleatòria.
  Els/Les guanyadors/es obtindran com a premi una inscripció gratuïta a la Cursa BBVA CX Bombers Lleida 2017, al circuit escollit.
  Els noms dels/de les  guanyadors/es es publicaran el dilluns 27 de març a la nostra pàgina de Facebook i sp|activa es posarà en contacte amb els/les guanyadors/es.
   
 5. DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS
  Si hi ha evidències de que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits a les bases, o les dades proporcionades per a participar no siguin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos del Sorteig perdent tot el dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquest Sorteig.
   
 6. PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS
  No es permetran comentaris o opinions el contingut de les quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que puguin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en el Sorteig, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat dels altres participants.
   
 7. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITATS
  El Sorteig no està patrocinat, avalat, administrat ni associat de cap manera a Facebook per tant els Participants alliberen Facebook de tota responsabilitat pels eventuals danys que es derivin de la mateixa.
   
 8. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
  Conforme amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 11 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i al seu Reglament de desenvolupament, cada participant amb l’acceptació d’aquestes bases legals dóna el seu consentiment per a que les seves dades personals siguin incorporades en un fitxer, del qual som responsables, i utilitzat per a remetre-li Newsletters i comunicacions comercials i promocionals relacionades amb els nostres serveis per carta, telèfon, correu electrònic, SMS/MMS, o per mitjans de comunicació electrònica.
  L’informem que pot exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició mitjançant escrit dirigit a sp|activa a l’adreça:
  PREVENACTIVA, SLU
  C/Abat Escarré, 17 baixos local 6
  43204 Reus
   
 9. CANVIS
  Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menystingui els drets dels participants en el Sorteig.
   
 10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
  Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que es pugui plantejar en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona.

Sol·licita'ns informació

Utilitza el formulari per a posar-te en contacte amb nosaltres.

Contacta amb nosaltres