MÒDUL FORMATIU D'ACTUALITZACIÓ:RISCOS EN TREBALLS EN ATMÒSFERES EXPLOSIVES

1.- Riscos en el treballs en ATEX i mesures de seguretat
2.- Classificació zones ATEX
3.- Equips de treballs en zones ATEX
4.- Equips de protecció individual ATEX
5.- Revisió del document de protecció contra riscos en treballs en atmòsferes explosives de l'empresa
Formació continuada que té per objectiu actualitzar la formació sobre els riscos del lloc de treball, segons el que disposa l'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/95)

Logo brand

.   .