Missió, visió i valors

Missió

sp|activa és un servei de prevenció aliè dirigit a qualsevol tipus d’empresa del mercat que, mitjançant els coneixements i experiència dels seus i les seves professionals, ofereix a l’empresa contractant el compliment de la normativa vigent en prevenció de riscos laborals i l’assessorament i servei que necessiti el client en qualsevol tema que hi estigui relacionat.

Visió

Aconseguir ser, per a les empreses clients, el referent i el recolzament en tots els aspectes relacionats amb la prevenció de riscos laborals, amb actuacions àgils i properes, amb les obligacions legals cobertes i amb actuacions efectives per al control del risc en el treball i minimització de les possibles conseqüències (reducció efectiva dels danys a la salut).

Valors

Proximitat

Oferim una amplia xarxa territorial que permet al client un tracte pròxim i de confiança amb el nostre personal.

Implicació

Oferim un elevat nivell de dedicació que garanteix una total cobertura de les seves necessitats

Agilitat

Garantim un servei diligent, amb respostes àgils i eficients.

Continuïtat

Aportem la solidesa empresarial suficient per garantir la continuïtat de tots els serveis contractats i dels compromisos adquirits.

Responsabilitat

La llarga experiència en aquest sector ens fa ser conscients de l’alta responsabilitat que s’ha d’assumir per garantir la correcta cobertura del client en matèria de prevenció.

Confiança

Transmetem confiança i seguretat als nostres clients gràcies a la dilatada experiència en el sector i el profund coneixement tècnic i mèdic.

Logo brand

.   .