MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES

1. Introducció
2. Normativa
3. Prevenció
4. Situacions especials
5. Informació i formació
6. Factors de riscos generals
7. Factors de risc associats a la càrrega
8. Factors de risc associats a les condicions de manipulació de la càrrega
9. Tipus de lesions

Logo brand

.   .