HIGIENE POSTURAL, MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES I MOVIMENTS REPETITIUS SECTOR CÁRNIC

1. La columna vertebral.
2. Anatomia i biomecànica
3. Musculatura: abdominal, dorsal, cervical.
4. Estructura de la CV.
5. Les vèrtebres i el disc intervertebral.
6. Moviments de la CV
7. Lesions més freqüents.
8. Higiene postural. Definició.
9. Postura corporal.
10. Recomanacions bàsiques d'HP
11. Factors de risc en la MMC
12. Mesures preventives.
13. Mètode per a aixecar la càrrega.
14. Prevenció de lesions per moviments repetitius.
PRACTICA
1.- Identificar i avaluar els factors de risc, sector carni
2.- Exercicis d'escalfament
3.- Posicions i procediment per a la MMC sector carni
4.- Exercicis pràctics amb càrregues diverses
5.- Exercicis d'estirament
6.- Exercicis de relaxació muscular
Formació continuada que té per objectiu actualitzar la formació sobre els riscos del lloc de treball, segons el que disposa l'article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/95

Logo brand

.   .