HIGIENE POSTURAL EN TRANSPORT SANITARI

TEORIA / PRÀCTICA
Introducció:
- Estadística / Trastorns musculoesquelètics / Descans
Justificació: Ergonomia i Ergomotricitat:
- Estatisme / Espai insuficient / Temps / Moviments repetitius:
- Pacient / Vehicle / Manipulació manual / Confort
Principis de la Manipulació Manual:
- Seguretat física / Economia d’esforç / Organització saludable / Punts claus
Productes de suport:
- Taules de transferències / Altres
Maniobres:
- Decúbit / Sedestació / Transfers decúbit i sedestació / Bipedestació / Llitera i transports

Logo brand

.   .