CURS DE PREVENCIÓ DE RISCOS PER ELS TREBALLS EN LA PLATAFORMA PETROLÍFERA - RIPSA

* Presentació i objectius
* Trasllat a la plataforma
* Situacions d'emergència
* Risc químic
* Soroll
* Accés a espais confinats
* Risc elèctric
* Risc de radiacions ionitzants
* Permisos de treball
* Medi ambient: control d'abocaments i control de residus

Logo brand

.   .