Curs AEQT/AEST Supervisors Inicial

- Normes bàsiques SSMA.
- Risc químic i equips de protecció individual (EPI's) per a riscos associats a l'indústria Petroquímica.
- Permisos de treball i bloquejos.
- Espais confinats.
- Pràcitques contra incendis, equips respiratoris i espais confinats.(realizadas en las Instalaciones derl Parc Químic Nord)
- Informació facilitada: Manual amb els continguts que es tracten en el curs.

Logo brand

.   .