Curs AEQT/AEST Inicial Bàsic_Teòric

- Normes bàsiques SSMA.
- Risc químic.
- Equips de proteccio individual (EPI's) per a riscos associats a l'Indústria Petroquímica.
- Permisos de treball i bloquejos.
- Espais confinats.
- Agents físics i ambients tèrmics.
Informació Facilitada: Manual amb els continguts que es tracten al curs.

Logo brand

.   .