Curs AEQT/AEST Inicial Bàsico _Pràctic

Pràctiques contra incendis
Equips respiratoris
Espais confinats
- Espais confinats.
- Pràctiques contra incendis, equips respiratoris i espais confinats.
Documentació facilitada: manual amb els continguts del curs.

Logo brand

.   .